top of page

2022 - 2026

Onze belangrijkste standpunten

We willen veel. Maar dat kan niet allemaal tegelijk. Hieronder onze belangrijkste standpunten. De dingen we het liefste willen waarmaken,

de dingen waar we ons hard voor gaan maken. Iedere vergadering!

pexels-joran-quinten-3775331.jpg
pexels-joran-quinten-3775331.jpg

1. GEMEENTE MAASHORST ALS GROENSTE EN MEEST GASTVRIJE GEMEENTE VAN NEDERLAND

Inwoners en gasten (toeristen, klanten, cliënten en patiënten) genieten 24/7 op een gastvrije en groene manier van onze gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door de Maasthorstapp: de gemeente zit in je zak! De app zorgt voor verbinding, gemak en efficiëntie. Zo heeft de gemeente contact met inwoners, bedrijfsleven, toeristen en met alle kernen.

2. GEMEENTE MAASHORST
IS ER VOOR IEDEREEN

Iedereen doet mee in Gemeente Maashorst. En je mag zijn wie je bent. Jong Maashorst wil een inclusieve agenda. Niet óver inwoners, maar juist mét de inwoners. Samen werken aan een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en niemand eenzaam hoeft te zijn. Daarvoor moeten er wel genoeg huizen zijn. Er moet de komende tien jaar minimaal 2000 woningen worden bijgebouwd: voor jong en oud!

pexels-fauxels-3184396.jpg
Father and Son Playing

3. GEMEENTE MAASHORST
VERBINDT OPGROEIEN, WONEN, LEREN,
WERKEN EN RECREËREN

De Gemeente Maashorst is de gemeente waar je nooit meer uit vertrekt, want we hebben het allemaal! Jong Maashorst ondersteunt initiatieven als Campus Uden die studenten, jongvolwassenen, werkzoekenden en lokale werkgevers met elkaar in contact brengt. Het woningtekort staat hoog op de agenda en Jong Maashorst gaat voor een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers. We staan voor een gemeente waarin met hartenlust gerecreëerd kan worden met respect voor de natuur.

4. GEMEENTE MAASHORST
IS BEREIKBAAR

Jong Maashorst zet in op snelle, brede en goed verlichte fietspaden tussen alle kernen met voldoende veilige fietsparkeergelegenheden. Ook lobbyen we door voor beter openbaar vervoer in alle kernen en aansluiting op het spoornetwerk: station Maashorst! We zijn graag groen bereikbaar, hierom pleiten we voor elektrische deelauto’s, – fietsen en –scooters, welke beschikbaar zijn in alle kernen!

Man op fiets
kinderen lopen

5. GEMEENTE MAASHORST IS
LEEFBAAR EN GEZOND

Iedereen heeft recht op een leefbare en gezonde plek om te leven. Jong geleerd is …. Jong Maashorst zet in op jongerenwerk onder leiding van Stichting Compass in de hele gemeente Maashorst. Door het stimuleren van positieve gezondheid worden inwoners uitgedaagd om met de fysieke, emotionele en sociale vraagstukken in het leven om te gaan. Daarnaast willen we via het onderwijs meer aandacht besteden aan voorkomen van schulden, alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren.

6. IN GEMEENTE MAASHORST
TELT ELKE KERN

Gemeente Maashorst bestaat uit 6 kernen, en elke kern heeft ‘eigen’ behoeftes. Zo zet Jong Maashorst in op:

  • Uitvoering sporthal en buurthuis in Zeeland

  • Uitvoering Sport en Spel in Reek

  • Opknappen Sporthal de Eeght in Schaijk

  • Uitvoering programma centrumvisie in Uden

  • Samen met “Volk” de kern van Volkel leefbaar en toekomstbestendig maken

  • Odiliapeel krijgt een up to date sportpark

JON Logo CMYK - Beeldmerk.png.png
bottom of page