Vrije Tijd

Sport, cultuur en vrije tijd in de Gemeente Maashorst

De gemeente Maashorst kent een grote hoeveelheid aan sportverenigingen. Iedereen moet kunnen sporten in Maashorst. We willen dan ook een breed aanbod van sport. Tot nu toe moeten in Uden de sportverenigingen zelf oplossen hoe sport aangeboden wordt aan mensen met een beperking. Dit vinden wij niet fair. Daarvoor moet geld komen vanuit de gemeente, zo krijgen we een inclusieve samenleving.

Beweging in de wijk

Bewegen kan ook om het huis en in de wijk. Hiervoor zijn aantrekkelijke speeltuinen en parken met beweegtoestellen nodig. De buurt, en in het bijzonder kinderen, moeten betrokken worden bij de inrichting van de speeltoestellen. De gemeente moet een beweegweb aanleggen. Dit moedigt bewegen in de openbare ruimte aan en verbindt waar mogelijk verschillende speeltuinen en voetbalveldjes, scholen en overige voorzieningen met elkaar door middel van een route.

Lancering van de Maashorstapp

Om de leefbaarheid in de gemeente Maashorst te vergroten gaat Jong Maashorst zich inzetten voor de ontwikkeling van een Maashorstapp, waarbij alle gebruikers:

  • Gemakkelijk door onze gemeente kunnen navigeren en de mooiste plekken kunnen ontdekken (ook toeristen).

 

  • Idee├źn of nieuws kunnen delen om bezoekers te trekken, denk aan evenementen, livemuziek, of initiatieven om de leefbaarheid in wijken te vergroten.

 

  • Wisenten kunnen vinden, want die krijgen gps!

 

  • Makkelijk in contact kunnen komen met de gemeente.

 

  • Met QR-codes het verhaal achter kunst of informatie over de natuur kunnen vinden.

 

  • Gebruik kunnen maken van gedeeld elektrisch vervoer waarmee je je gemakkelijk door de gemeente kunt verplaatsen.

 

De app zal zorgen voor verbinding tussen de inwoners en de verschillende kernen van de gemeente.

 

Zichtbare kunst

Cultuur verbindt mensen met elkaar. Het is belangrijk dat er op cultureel gebied een afwisselend aanbod is op het gebied van kunst, muziek of educatie. Maashorst moet aantrekkelijk zijn voor creatieve mensen. Kunst moet gezien worden. Dus ook op straat. Kunst moet maximaal toegankelijk zijn en te zien zijn voor een breed publiek.

Jong Maashorst wil open podia in de kernen. We willen dat de gemeente kunstenaars en artiesten uit gemeente Maashorst en omgeving stimuleert om op te treden op de diverse podia in de kernen. Het vieren van onze nieuwe gemeente is een mooi eerste thema voor openbare kunst in onze dorpen.

 

 

Ynnovators voor vernieuwing

We willen dat de gemeente Ynnovators gaat opleiden. Ynnovators begeleiden groepen medewerkers bij verschillende vraagstukken om vernieuwend te denken, te experimenteren en te komen tot innovatieve oplossingen. De Ynnovators helpen ons op een andere manier te kijken, samenwerken en ontwikkelen van opdrachten.

 

Jong Maashorst ziet ’t!

  • De gemeente heeft een nieuw integraal veiligheidsplan nodig met als prioriteit het tegengaan van druggerelateerde problemen, huiselijk geweld en woninginbraken en brengt hierover jaarlijks verslag uit aan de raad.

 

  • Er moet vaker buurtbemiddeling plaatsvinden om overlast te voorkomen en handhavingsverzoeken te verminderen.

 

  • De gemeente moet initiatieven van wijkpreventie en buurtnetwerken aanmoedigen. En de jeugdagent blijft behouden voor gemeente Maashorst.

 

  • De gemeente gaat met haar inwoners communiceren via een Maashorstapp.