Sociaal in Gemeente Maashorst

Jong Maashorst wil dat inwoners zelf zoveel mogelijk vorm kunnen geven aan hun leven en omgeving. Dit moet waar nodig aangemoedigd en ondersteund worden door de gemeente. Leefbaarheid in de buurten en wijken is zeer belangrijk en moet samen met de inwoners versterkt worden. Eenzaamheid en sociale uitsluiting moet worden voorkomen.

Kansen voor de nieuwe generatie

Gemeente Maashorst is een prachtige gemeente om in op te groeien. Jong Maashorst wil dat de toekomstige generatie op zijn minst dezelfde kansen krijgt als de huidige generatie. Goed onderwijs, sportmogelijkheden, fijne speeltuinen, bos en heide. Gezellige dorpshuizen, bruisende centra, bioscoop, zwembad, theater, Multicenter, Poppodium de Pul. Een breed pakket aan voorzieningen!

We willen passende ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben. Daarbij staat maatwerk en kwaliteit voorop. De ondersteuning moet efficiënt en effectief zijn.
.

 

Jong Maashorst ziet ’t!

  • De gemeentelijke toegang (de Wegwijzer) wordt verder doorontwikkeld: één loket zonder wachtlijst voor alle vragen op het gebied van hulp en ondersteuning voor volwassenen en jeugd. Om gesprekken laagdrempelig te houden, zouden sommige van deze gesprekken ook buiten het gemeentehuis gevoerd kunnen worden.

 

  • De gemeente blijft proactief in gesprek met jonge mantelzorgers om hen te ontlasten, zodat ze zich kunnen richten op hun studie. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten in het zonnetje worden gezet. Daarvoor is een vrijwilligersprijs en mantelzorgersprijs vanzelfsprekend.

 

  • Er moet een beleidsplan komen voor jongeren van 0 t/m 23 jaar. Hierin wordt minimaal opgenomen hoe schooluitval voorkomen wordt, wat we kunnen doen in de preventieve jeugdzorg, de beperking aan instroom naar gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdvoorzieningen en de relatie met andere domeinen zoals werk, cultuur, sport en onderwijs.

 

  • Onder voorwaarden is er ruimte voor een AZC in Maashorst, maar enkel voor statushouders in de vorm van gezinnen. Maashorst werkt niet mee aan de tijdelijke opvang van ‘kansarme’ asielaanvragers die bekend staan voor het veroorzaken van veel overlast.

 

  • De gemeente moet in gesprek met burgerinitiatief Volk om hun wensen voor de leefbaarheid van Volkel te realiseren. Jongereninitiatieven zoals van Jeugd Volkel worden door de gemeente omarmd en gestimuleerd.