Openbare orde, verkeer en vervoer

Jong Maashorst streeft naar een optimale bereikbaarheid van onze kernen,
wijken en bedrijventerreinen. Wij zien veel noodzakelijke verbeteringen in de
onderlinge bereikbaarheid van de kernen per fiets.

Jong Maashorst vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid zowel binnen als buiten de bebouwde kom verbeterd wordt. De zes kernen moeten onderling optimaal bereikbaar zijn per fiets. De fietspaden moeten allemaal breed en goed verlicht zijn. Het aanbod van voldoende parkeervoorzieningen in wijken en winkelcentra moet in orde zijn..

 

Jong Maashorst ziet ’t!

  • De gemeente heeft een mobiliteitsplan nodig voor de totale gemeente. In dit plan wordt opgenomen hoe we omgaan met de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van vervoer.

 

  • Er moeten “familie parkeerplaatsen” worden aangelegd bij scholen en winkelcentra. Dit zijn bredere parkeerplaatsen, waardoor gezinnen veilig in- en uit kunnen stappen.

 

  • De fietspaden tussen de kernen worden waar nodig verbeterd, verbreed en goed verlicht.

 

  • In iedere kern worden elektrische deelauto’s, deelfietsen en/of deelscooters geplaatst ten behoeve van de inwoners. Zo kunnen inwoners in kleinere kernen, of werknemers op bedrijventerreinen, zich altijd verplaatsen op de momenten dat er geen openbaar vervoer beschikbaar is.

 

  • Streng optreden tegen vervuilers in de openbare ruimte. Boa’s extra hierop laten controleren.

 

  • De bedrijventerrein moeten beter bereikbaar worden, te beginnen met de Zeelandsedijk.