Onderwijs in Maashorst

Onderwijs

Jong Maashorst vindt dat iedereen zijn of haar talenten moet kunnen ontwikkelen met passend onderwijs waar dat nodig is en werken in het onderwijs zou aantrekkelijk moeten zijn. Voor gemeente Maashorst betekent dit: blijven investeren in goede onderwijshuisvesting en goede ventilatie in de gebouwen. Jong Maashorst wil frisse scholen!

 

Intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente

De gemeente Maashorst moet een goede aansluiting stimuleren tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten op elkaar aansluiten.
Het is niet haalbaar om een fysiek gebouw in gemeente Maashorst te hebben waarin middelbaar of hoger beroepsonderwijs wordt aangeboden. We moeten slimmer zijn. Hybride onderwijsvormen zijn de toekomst, waarbij er wordt gekeken naar het opleidingsniveau en opleidingsaanbod die aansluiten op de vraag van de lokale arbeidsmarkt.

 

Jong Maashorst ziet ’t!

  • We willen een integraal huisvestingsplan, waarin kwaliteitscriteria staan beschreven voor nieuwbouw, renovatie en uitbreiding. Goede ventilatie van het gebouw is een prioriteit. Daarnaast zijn scholengebouwen in de avonduren beschikbaar als ontmoetingsruimte voor de buurt.

 

  • We vinden dat schoolpleinen aantrekkelijk, duurzaam en groen moeten zijn. De gemeente stimuleert dit door hier aandacht aan te geven tijdens het ontwerpen van scholen en door budget vrij te maken om speelterreinen en pleinen op te knappen en verder te vergroenen.

 

  • Er moet een VVE beleidskader worden opgesteld waardoor er niemand met een (taal)achterstand start op de basisschool. En er wordt een plan opgesteld om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen.

 

  • Natuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente moet de samenwerking tussen scholen en bezoekerscentrum Maashorst hiervoor stimuleren en behouden.

 

  • Campus Uden moet de mogelijkheid krijgen om zichzelf te bewijzen. Jong Maashorst ziet in Campus Uden de verbinding tussen studenten, jongvolwassenen, werkzoekenden, en lokale werkgevers.

 

  • De gemeente moet onderwijs en werkgevers stimuleren om hybride onderwijs aan te bieden op diverse locaties. Jong Maashorst ziet kansen in Uden Centrum (horeca/Retail), Ziekenhuis en verzorgingstehuizen (zorg), Maashorst (recreatieve sector), bedrijventerreinen (techniek, logistiek) en bij de Luchtmachtbasis (beveiliging, logistiek, techniek).