Duurzaam en gezond

Gezondheid en duurzaamheid in de Gemeente Maashorst

 

Gezondheid voorop

Gezondheid is een kernpunt van Jong Maashorst. Gezond gedrag moet worden aangemoedigd en ondersteund door projecten zoals JOGG, Gezonde Scholen, Gezonde Werkvloer, Gezonde Omgeving etc. Er moet volop gestimuleerd worden dat mensen meer gaan bewegen, omdat dit zo belangrijk is om te voorkomen dat ze ziek worden. Mensen moeten meer naar buiten, de natuur in!

Duurzaamheid

 

Klimaatverandering, stikstofproblematiek en een kwetsbaar natuurgebied als onze achtertuin zijn redenen waarom Jong Maashorst vindt dat de gemeente Maashorst voorop moet lopen op het gebied van duurzaamheid. Het afval moet goed gescheiden worden en inwoners moeten hiervoor beloond worden. Er moeten meer stappen gezet worden op het gebied van circulaire economie en klimaatadaptatie moet in alle relevante beleidsstukken terugkomen. Wij en onze kinderen plukken allemaal de vruchten van een schonere wereld; en die begint in onze eigen wijken!

Er moet beter en scherper gehandhaafd worden op provinciale en landelijke milieunormen. Om energieneutraal te worden, moet de gemeente jaarlijks zichtbare stappen zetten. Gelet op de beperkte netwerkcapaciteit en de beperkte landbouwgrond ligt de oplossing niet meer in weides vol zonnepanelen. Zonnepanelen horen thuis op daken en niet in weilanden.

 

Jong Maashorst ziet ’t!

  • Een inlooppunt maken op een inspirerende locatie buiten het gemeentehuis, waardoor mensen makkelijker geholpen kunnen worden naar sportverenigingen etc. om gezonder te leven.

 

  • We hebben een plan nodig waarin duidelijk wordt hoe we alcohol- en drugsgebruik, verslaving (dus ook gameverslaving, lachgasverslaving) onder jongeren tegengaan. Hierbij moet gebruik worden van de expertise van ketenpartners zoals Stichting Compass, Novadic en de GGD.

 

  • Om te bewegen neem je de fiets in plaats van de auto. Er moeten meer fietsstraten komen in gemeente Maashorst. Wijken moeten aangepast worden om gezonder en (verkeers)veiliger te worden. Meer ruimte voor de fiets en wandelaar, minder ruimte voor de auto!

 

  • De gemeente moet inwoners aanmoedigen om groene tuinen aan te leggen in plaats van een tuin met bestrating.

 

  • We hebben een huishoudelijk afvalplan nodig, waarbij het restafval omlaaggaat en de vervuiler wordt belast. Uitganspunt hierbij is circulaire economie.

 

  • Er moeten elektrische deelauto’s, -fietsen en -brommers geplaatst te worden in de kernen en bedrijventerreinen. De gemeente neemt hierin het voortouw.