Economie

 

Gemeente Maashorst: de achtertuin van Nederland

Jong Maashorst ziet enorm veel kansen voor de ontwikkeling van vrijetijdseconomie. We koesteren het gezellige winkelcentrum in Uden met een hoog voorzieningenniveau op het gebied van winkels en horeca.
De winkelcentra in de kernen moeten, in combinatie met recreatie en horeca, aantrekkelijk en levendig blijven. Wij zien de gemeente Maashorst als “de achtertuin” van Nederland: een plek waar je graag verblijft, in het groen, waarbij je lekker geniet van een (lokaal) hapje of een drankje. Er is daarbij ruimte voor innovatieve, voor recreatieve en agrarische ondernemers in het buitengebied die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Er is in de gemeente Maashorst geen plaats voor extra intensieve veeteelt en Jong Maashorst wil de huidige veestapel verkleinen ten behoeve van de leefbaarheid.

 

Bruisend centrum in elke kern

In samenwerking met de ondernemers werkt de gemeente aan de groei en ondersteuning van de vrijetijdseconomie door een sterke profilering en gebiedsmarketing. We zetten in op een bruisend centrum in alle kernen. Dat betekent dat er ook gedacht moet worden aan betaalbare starters- en gezinswoningen in de buurt van de centra om jongeren en gezinnen te behouden.

 

Jong Maashorst ziet ’t!

  • De gemeente faciliteert ondernemers met raad en daad. Ondernemers worden vooruit geholpen, in plaats van in de weg gezeten.

 

  • We willen dat er uitvoering gegeven wordt aan de centrumvisie van Uden met het daarbij behorende uitvoeringsplan: aanpak van leegstand, vergroening van gevels, meer culturele activiteiten en beleving in de centra.

 

  • Tijdelijk uitgebreide terrassen mogen permanent blijven staan. Meer terrassen in alle kernen.

 

  • De gemeente ondersteunt een of meerdere fysieke locatie(s) waar het onderwijs, ondernemers en de overheid bij elkaar komen om vormen van Hybride Onderwijs te ontwikkelen. De gemeente blijft de HLO Uden-Landerd financieel ondersteunen.

 

  • De gemeente ontwikkelt met lokale ondernemers een boodschappen fietsroute: weet waar de lokale streekproducten te krijgen zijn: educatief en gezond!