Dennis van Tiel

Raadslid

Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen

Iedereen moet toegang hebben tot de sport die hij wil beoefenen of dit nu een binnen- of  buitensport is. De verenigingen moeten dan ook zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. Voor de inwoners van Uden die willen sporten, moet dit ook mogelijk zijn. Dit geldt zeker ook voor kinderen van wie de ouders dit niet kunnen betalen. Zij mogen dan ook niet worden vergeten!
Ik vind dat we voor iedere inwoner van Uden een goed sportklimaat moeten proberen te scheppen en de inwoners bewust moeten maken van het belang van voldoende lichaamsbeweging en sociale contacten.
Sport is belangrijk voor iedereen; jong, oud, arm of rijk.