1. Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

In dit programma kunt u lezen waar Jong Uden zich de komende vier jaar vooral voor in gaat zetten, namelijk meer bezoekers, meer bedrijven en meer jonge mensen aan Uden binden. We noemen in het bijzonder jonge mensen, want als zij voor Uden kiezen en niet voor de grote stad als aantrekkelijk alternatief, dan kan Uden blijven groeien. Die groei en aanwas van jonge mensen heeft Uden nodig om ook voor onze oudere Udenaren een veerkrachtige gemeente te blijven. Jong Uden wil vandaag werken aan overmorgen.

Jong Uden

Jong Uden koestert Uden! Jong Uden streeft naar een prettige leefomgeving voor alle Udenaren, jong en oud, in economische en sociale zin (wonen, winkelen en recreëren). Jong Uden streeft naar een attractief Uden voor onze inwoners en bezoekers. We hebben de ambitie dat Uden blijft uitblinken en onderscheidend is ten opzichte van andere gemeenten.


Wat wil Jong Uden betekenen voor de Udenaren?

Jong Uden wil een energieke en vernieuwende lokale politieke partij zijn, die bijdraagt aan een lange termijnontwikkeling van Uden, vanuit het gezamenlijke belang van alle Udenaren. Wij zien het als onze taak om de Udenaar te helpen een aangenaam leefklimaat te creëren op een vooruitstrevende maar eerlijke manier. Dit is het vertrekpunt voor ons dagelijks handelen.


Wat onderscheidt ons van andere partijen?

Hoewel de gemiddelde leeftijd van de top 20 van onze huidige lijst 27 jaar jong is, mag Jong Uden beslist geen jongerenpartij genoemd worden. Jong Uden is een vernieuwende partij. Dat neemt niet weg dat wij steeds vaker merken dat er wel degelijk jongeren zeer geïnteresseerd zijn in de politiek. Zij moeten dus een kans krijgen om het beleid mee te bepalen.

Jong Uden is de enige partij die ‘vernieuwing in de partij’ statutair heeft vastgelegd. Dat betekent dat er tijdig plaats wordt gemaakt voor nieuwe, frisse en jonge talenten. Jong Uden heeft daarnaast al sinds de oprichting de jongste fractie van de gemeenteraad.

 

Merkwaarden

Udenaren zien dat Jong Uden een eigentijdse partij is die verfrissing brengt in de politiek en die verder durft te kijken dan het hier en nu. Jong Uden is ambitieus, dynamisch en toont lef.

Udenaren ervaren Jong Uden als een toegankelijke partij, met een betekenisvolle rol in Uden. Men durft de Jong Udenaren aan te spreken. Jong Udenaren luisteren en stralen gezelligheid uit.

Onze kiezers weten inmiddels dat Jong Uden een duidelijke en betrouwbare partij is. Ze ervaren een lange termijn commitment. Jong Uden is een stabiele partner.

 

Kernwaarden

Jong Uden is trouw aan Uden en zo handelen we ook. We voelen ons betrokken. Daarvoor handelen we vanuit een stabiele achtergrond en stellen we ons op als een stabiele partner. We praten meerstemmig, maar met één geluid en met één mond.

Jong Uden wil bijdragen aan een langetermijnvisie voor de Udense samenleving in economische en sociale zin (wonen, werken, winkelen en recreëren). Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Jong Uden neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het goed gaat met Uden en doet dit op een verstandige manier.

Jong Uden is in staat om wat we zeggen waar te maken, handelt weloverwogen en biedt professionaliteit.

 

Een gezonde mix

Jong Uden wil het goede werk van de afgelopen vier jaar graag op dezelfde enthousiaste manier voortzetten. Wij hebben daarom ook geïnvesteerd in zowel ervaren als nieuw politiek talent. Onze lijst is gevuld met jonge nieuwe mensen maar ook ervaren mensen, die allen staan te trappelen om Uden nog beter te maken. Wij zijn er trots op dat we een kieslijst hebben welke bestaat uit  50% mannen en 50% vrouwen! Geen dromers, maar realisten met dromen!

 

2. De afgelopen 4 jaar

Vier jaar coalitie zit erop. We kunnen concluderen dat het coalitieakkoord bijna volledig is uitgevoerd. Er is de afgelopen jaren veel werk verricht, er is veel gebeurd en we hebben veel bereikt.

 • Enkele voorbeelden zijn:
 • Starterslening is weer heringevoerd.
 • De Terrassen aan de Markt worden uitgebreid.
 • De Markstraat en de Sint-Janstraat worden heringericht.
 • Het Brabantplein is gerenoveerd.
 • Promenadewinkels + parkeerdek is geopend.
 • Opening supermarkt, cafetaria en bakker op Uden-Zuid.
 • HOV-Halte Velmolenweg geopend waardoor Uden-Zuid beter wordt bediend.
 • Non stop HOV busverbinding naar Den Bosch, Non stop naar Nijmegen volgt in 2018.
 • De schop voor nieuwbouw Udens College en sportzaal welke voldoet aan NOC-NSF normen is inmiddels in de grond.
 • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is geïntroduceerd.
 • We gaan nieuwe scholen, een sportzaal en ontmoetingsruimte bouwen op Germenzeel.
 • Nieuwe basisschool en MFA-plein is geopend in Odiliapeel.
 • Een nieuw Armoedebeleid ingevoerd om armoede écht te bestrijden.
 • Er is extra geïnvesteerd in Jeugdzorg om jongeren zo snel mogelijk te helpen.
 • Hervorming tot één ingang voor WMO zorgvragen waardoor de vindbaarheid wordt verbeterd.
 • Muzerijk in de Bitswijk is geopend.
 • Het Foodcourt aan de A50 wordt gebouwd.
 • Toezichthouders schrijven Nul-Euro Boetes uit bij lichte overtredingen.
 • Plaatsen van Solar Highways aan de A50: geluidsschermen die lawaai tegenhoudt en energie opwekt.
 • Plaatsing van een Zonnepark op Hoogveld.
 • Uitbreiding Elektrische deelauto’s waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.
 • Park Moleneind wordt heringericht en Red Sox krijgt een nieuwe accommodatie
 • Omvorming van park naar een buurttuin in de flatwijk.
 • Veel nieuwbouwprojecten (Hoenderbos III, Nieuw Hoenderbos, Park Maashorst, Spechtenlaan).
 • Er wordt een nieuw politiebureau en een nieuwe brandweerkazerne gebouwd.
 • Een turborotonde in Odiliapeel en bij de A50 is/wordt gerealiseerd.
  Een deel van de Maashorst is weer open voor recreatie.

Een veelzeggend lijstje met veel resultaten en nieuwe ontwikkelingen die we met gepaste trots hebben kunnen realiseren.

Een goed financieel beleid is dan uiteraard wezenlijk en ook dat hebben we goed op orde, Uden is financieel gezond! Ter indicatie: in 2017 hebben we ruim € 10.000.000,- geïnvesteerd en ook voor 2018 staan weer veel investeringen op het programma ter waarde van € 16.000.000,-! Een financieel gezonde gemeente is uiteraard ook de komende periode weer het uitgangspunt, waarbij we continu rekening moeten blijven houden met economisch mindere tijden. Het huishoudboekje moet op orde zijn en voor ons geldt nog steeds: Geen geld? Geen vakantie!

De resultaten spreken voor zich, maar we zijn nog lang niet klaar. De komende periode willen we weer flink aan de slag om verder te bouwen aan Uden. We presenteren hierbij met trots ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

 

3. Onze speerpunten

Onze speerpunten in het kort:

Samenleving

 • Inzetten op opschaling met Landerd en Bernheze.
 • Blijven investeren in burgerparticipatie.
 • Een duurzame gemeente Uden

Wonen

 • De komst van Tiny Houses mogelijk maken.
 • Mantelzorg in ruil voor een lage huur.
 • Aantrekkelijke woningen voor een betaalbare huur.
 • (Zorg)wooninitiatieven voor jong en oud.
 • De introductie van de “vergroeningssubsidie”.

Sociaal

 • Een ingang voor vragen over WMO en Jeugzorg.
 • Starten van een proeftuin: gebiedsgerichte financiering.

Veiligheid

 • Investeren in betere buurtbeveiliging.
 • Blijven strijden tegen ondermijnende criminaliteit.

Verkeer en Vervoer

 • De Lippstadtsingel innoveren om geluid, drukte en fijnstof te voorkomen.
 • Een Light Rail tussen Uden en Oss.
 • Park en Bike bij het Ziekenhuis: parkeren bij het ziekenhuis en gratis (deel)fietsen naar de Maashorst en/of het centrum.
 • Een proeftuin voor nieuwe vormen van openbaar vervoer.
 • Innovatieve fietspaden die sneeuwvrij blijven.
 • Shared Electric Car Park; een autopark waar mensen een auto kunnen delen of huren.

Jeugd en opleiding

 • Actieve lobby voor terugkeer van de jeugdagent.
 • Meer investeren in Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
 • Healthcampus Uden: kennislab, ruimte voor innovatief onderwijs op het gebied van zorg.
 • Projectonderwijs in samenwerking met bedrijven en instellingen.
 • Jongerenparlement invoeren.

Economie

 • Samen met ondernemers een economische visie opstellen.
 • Blijven investeren in startende ondernemers.
 • Optimaal de mogelijkheden van Smart-City bedienen.
 • Uden als totaal blijven promoten door citymarketing.

Winkelcentrum

 • Elektrische laadmogelijkheden voor fietsers, auto’s en smartphones.
 • Een pakketpunt.
 • Ruimere openingstijden voor de horeca.
 • Café 0.0 Een uitgaansgelegenheid voor de jeugd die nu geen plek hebben om naartoe te gaan.
 • Mondriaanplein cultureel plein.
 • Openbare toiletten voor dames bij horeca Sint Jansstraat.

Vrije tijd, Sport en Recreatie

 • Terugkeer van de blokhut met een natuur trouwplaats.
 • Meer buurttuinen.
 • Gratis introductie sportpas om kennis te maken met Udense sportclubs.
 • Een survivalrun oefenparcours (uniek in Nederland!).
 • Gratis watertappunten in het centrum, buitengebied en recreatiegebieden.
 • Skatebaan 3.0.
 • Horeca @ the SportPark.

Verderop in ons verkiezingsprogramma vindt u een toelichting op deze speerpunten!

 

3.1 Samenleving

Uden is een sterke én bruisende gemeente, daar zijn wij trots op! Uden kan de komende jaren nog prima door als zelfstandige gemeente, maar we moeten serieus verder kijken naar de toekomst. Zijn we in de toekomst nog een serieuze gesprekspartner in de regio? Welke maatschappelijke vraagstukken komen op ons af en kan de gemeente dit behappen? Welke kansen liggen er op het gebied van duurzaamheid, de directe verantwoordelijkheid en medezeggenschap van onze inwoners? Jong Uden vindt dat dit zaken zijn waar we nu goed over moeten nadenken en waar we mogelijk al een antwoord op moeten geven.

 

Uden in de regio

Uden is een enorm krachtige gemeente met een gigantische dynamiek. Op de korte termijn is er geen enkele noodzaak om samen met andere gemeenten op te schalen tot een grotere, nog krachtigere gemeente. Jong Uden wil wel verder kijken dan alleen de korte termijn. De gemeente Uden staat open voor een opschaling met buurgemeentes Landerd en Bernheze, zodat we samen kunnen komen tot een Maashorstgemeente. Jong Uden vindt dit een goede houding, al moet er serieus onderzocht worden of een samenvoeging van deze gemeentes een meerwaarde voor Uden heeft. Wij zien een opschaling overigens alleen zitten met gemeentes die met volle overtuiging kiezen voor Uden.

 

Burgerparticipatie

Jong Uden heeft ook burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Tijden veranderen en zo ook het openbaar bestuur. Jong Uden ziet veel kansen om kennis en expertise in te zetten in besluitvorming. Ook moeten inwoners meer vrijheid en kansen krijgen om zelf initiatieven van de grond te krijgen. Tevens wordt hiermee de drempel naar de gemeente lager. Afgelopen jaar hebben we al getuige mogen zijn van enkele mooie initiatieven op het gebied van burgerparticipatie; de G1000, burgerbegroting, vluchtelingenvraagstuk, Moleneind en het Uden Fonds zijn een kleine greep uit het brede scala. Ondanks dat burgerparticipatie nog in de kinderschoenen staat, vinden wij het goed om te zien dat burgerparticipatie steeds vaker en breder wordt ingezet; het begint ook steeds natuurlijker te worden!

Uden is een nationale kartrekker en andere gemeenten kijken met ons mee. Onlangs hebben we een traject met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgerond met een ‘foto van de Udens democratie’ waarin verschillende voorbeelden van burgerparticipatie op vernieuwende manieren zijn geëvalueerd; ook met inwoners! Jong Uden ziet veel kansen in burgerparticipatie en staat voor verdere ontwikkeling en experimenten met nieuwe vormen. We leren van huidige initiatieven en moeten lessen doortrekken naar de toekomst. Dit betekent nog meer openstaan voor nieuwe initiatieven, maar ook hulp en begeleiding bieden vanuit de gemeente. Gelukkig hebben we in Uden een fantastische organisatie in de vorm van Udenaar de Toekomst waarin veel enthousiaste, betrokken burgers werken aan burgerparticipatie; daar zijn we ontzettend trots op!

 

Duurzaamheid

De gemeente heeft de afgelopen jaren met een aantal initiatieven hard gewerkt aan duurzaamheid. Zo zijn er zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis gelegd, er is een poel elektrische auto’s aangeschaft en er wordt een zonnepark aangelegd; fantastisch! Daarnaast is ervoor gezorgd dat nieuwbouwwoningen gasloos en energieneutraal worden gebouwd.

De gemeente geeft steeds beter zelf het goede voorbeeld maar Jong Uden gelooft erin dat duurzaamheid ook voor consumenten bereikbaar moet zijn. Dit begint met de eenvoudige aanleg van oplaadpunten. Elektrische auto’s moeten op meer punten terecht kunnen en beter verwezen worden naar parkeerplaatsen met een voorziening. Maar ook voor fietsen! De elektrische fiets wint aan populariteit. Dit moet tegemoetgekomen en verder gestimuleerd worden door de aanleg van betere fietsenstallingen, waar ook elektrische fietsen opgeladen kunnen worden. Kortom, Jong Uden vindt dat we tijdens de (toekomstige) inrichting van onze openbare ruimte rekening moeten houden met duurzaamheidsontwikkelingen.

Ook moeten we als gemeente openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. De Petteflet en de Brinck geven een uitstekend voorbeeld als het gaat om duurzaamheid. De gemeente moet kijken of nieuwe technieken ook toegepast kunnen worden in toekomstige wijken.

Techniek en innovaties zijn ook niet alles. Een prettige en gezonde leefomgeving staat nauw in verband met groen. Er moet aandacht worden gegeven aan de realisatie van groen in ons centrum en in onze wijken. In ons verkiezingsprogramma komt u verschillende concrete voorstellen tegen op het gebied van duurzaamheid.

 

 

3.2 Wonen

Iedereen moet in Uden goed kunnen wonen en goed wonen kent een aantal voorwaarden. Voorzieningen moeten op orde zijn, mensen moeten zich thuis kunnen voelen en vooral veilig voelen. Uiteraard leveren goede woonvoorzieningen, maar vooral een gevarieerd aanbod van woningen een wezenlijke bijdrage aan een goed woonklimaat.

 

Woningbouw

Het gaat goed op de woningmarkt, maar daardoor zijn er in Uden ook tekenen van krapte. Dit blijkt uit de toename van het aantal verkopen, de stijgende verkoopprijzen en dalende verkooptijden. Veel aandacht voor betaalbare grondgebonden woningen met tuin en ruimte blijft enorm belangrijk. Na het voltooien van Nieuw Hoenderbos, zullen we verder moeten kijken. Wij ondersteunen plannen voor uitbreiding richting Eikenheuvel. Ook voor Volkel zijn uitbreidingslocaties hard nodig.

We zitten in een gunstige renteperiode waardoor het financieel aantrekkelijk is om voor een koopwoning te kiezen in plaats van een huurwoning. Toch zijn er veel mensen die geen koopwoning kunnen betalen en te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Wij vinden dan ook dat de gemeente actief op zoek moet gaan naar projectontwikkelaars die voor deze doelgroep woningen gaat bouwen. Daarnaast blijven wij strijden voor aantrekkelijke (sociale) woningen met een betaalbare huur. Zo zorgen we ervoor dat veel starters en gezinnen een goede woonplek kunnen vinden in Uden. Ook zien wij nog steeds mogelijkheden in het omvormen van leegstaande (kantoor)panden naar huurwoningen.

 

Oud en nieuw gaan prima samen

Wij ervaren dat de ouderen samen een steeds sterker wordende groep zijn, die een belangrijke bijdrage levert aan een succesvolle samenleving. In een tijd waarin we meer en meer een beroep doen op de eigen kracht van de mensen is het belangrijk om goede faciliteiten en ondersteuning te bieden aan vrijwilligerszorg en mantelzorg. Zoals eerder al gesteld; Jong Uden wil jonge mensen aan Uden binden en heel erg goed voor onze ouderen zorgen. Waarom zouden we dat niet kunnen combineren?

Wij juichen innovatieve ideeën toe: Mantelzorg in ruil voor een lage huur. Jongeren en ouderen wonen in eenzelfde woningcomplex onder de voorwaarde dat jongeren gaan zorgen voor de ouderen. Jongeren gaan bijvoorbeeld boodschappen doen, een praatje maken, op de koffie of ze doen een spelletje met de oudere bewoners. In ruil daarvoor krijgen de jongeren een fixe korting op de huur. Zulke initiatieven zijn goed voor de saamhorigheid en het voorkomen van eenzaamheid.

 

Wooninitiatieven

Jong Uden wil wooninitiatieven voor en door onze jongeren en ouderen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen ondersteunen. Beschermd wonen is voor mensen  die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en of psychosociale problematiek en waarbij 24 uur per dag zorg nabij moet zijn. Wij zien voldoende aanvragen voor deze woonvorm, echter zijn er weinig geschikte plekken in de regio beschikbaar. Jong Uden wil dat de gemeente actief meewerkt aan vormen van wooninitiatieven voor deze woongroep. Immers, iedereen verdient een prettige en veilige woonplek in de wijk.

 

Tiny houses

Tiny Houses zijn een nieuwe woonvorm. In een klein huisje met een woonoppervlak tot 50 m2, vaak deels zelfvoorzienend en in de natuur. Minder huis, meer leven is het motto. Tiny Houses staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn steeds meer gemeenten en initiatiefgroepen bezig om locaties te creëren waar je in een Tiny House mag wonen. Dit is vaak in de experimentele sfeer en gaat om tijdelijke projecten. Jong Uden vindt dat de gemeente Uden ook serieus naar deze nieuwe woonvorm moet kijken en dat de gemeente een dergelijk experiment mogelijk moet maken. Ideaal voor eenpersoonshuishoudens en starters met een kleine beurs!

 

Vergroeningssubsidie

Jong Uden vindt het een goede zaak dat woningeigenaren hun woningen verduurzamen. Wij vinden dat woningeigenaren hierin een steuntje in de rug moeten krijgen. Jong Uden introduceert daarom de “vergroeningssubsidie”.  Dit moet een subsidieregeling zijn om inwoners te stimuleren hun woning ‘groener’ te maken. Woningeigenaren kunnen het geld inzetten om het energieverbruik te beperken, bijvoorbeeld voor spouwmuur-, dak-, glas of vloerisolatie. Daarnaast kan het geld ingezet worden of om zelf schone energie op te wekken zoals zonnepanelen of warmtepompen.
Door het ‘vergroenen’ te stimuleren, krijgen we vanzelf een duurzamer Uden!

 

3.3 Sociaal

De grote transities in het sociale domein gaan uit van de krachten en netwerken van inwoners en hun sociale omgeving. Vooropgesteld: Jong Uden wil alle kansen van die netwerken voor participatie en actief burgerschap benutten, ter voorkóming van zorg.
Jong Uden wil dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Iedereen in Uden moet de beste kansen krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien. We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen met een baan aan de slag kunnen. Werk geeft niet alleen inkomen, het geeft iemand ook zelfvertrouwen en een positie in de samenleving.

 

WMO

Jong Uden vindt het belangrijk uit te gaan van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar we hebben ook oog voor het verschil in mogelijkheden. Als mensen niet over de mogelijkheid of eigen kracht beschikken om zelfstandig te functioneren, dan moet de gemeente daar een handje bij helpen. De een vraagt meer ondersteuning dan de ander, maar in elk geval moet de hulp of ondersteuning die de gemeente biedt dichtbij de mensen georganiseerd worden. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat de vindbaarheid van zorg flink verbeterd moet worden. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat de wijze waarop de inwoners toegang vinden voor zorgvragen in het woud van zorgaanbieders, vanaf 2018 wordt hervormd tot één ingang voor de WMO zodat het voor de inwoners duidelijker wordt waar zij met hun vragen terecht kunnen. Jong Uden juicht deze ontwikkeling toe!

 

Gebiedsgerichte financiering: een proeftuin

Jong Uden is voorstander van een project zoals Proeftuin de Ruwaard’ (gemeente Oss). Dit is een vorm van gebiedsgericht financieren. In dit project bundelen gemeente, zorgverzekeraars, woningcorporaties en diverse zorginstelling zoals ONS Welzijn, BrabantZorg en Pantein hun krachten.

De organisaties die meedoen aan een proeftuin werken de komende vijf jaar vanuit één gezamenlijke financiële pot die door hen is gevuld. Niet het aanbod vanuit de (welzijn)organisaties, maar de vraag vanuit de bewoners staat centraal. Voordeel van deze insteek is dat er niet steeds nagedacht hoeft te worden over de vraag wie welke kosten moet dragen.

Bij een dergelijke proeftuin zijn het niet meer de afzonderlijke organisaties die bepalen waar het geld aan wordt besteed. Dit doen de professionals in de wijk. Door met één budget te werken, is er ook meer ruimte voor andere oplossingen, lichtere hulp en preventie. Niet het systeem of beleid is hierin dus leidend, maar de meest adequate en goedkope oplossing. Jong Uden steunt een dergelijk initiatief voor Uden.

 

3.4 Veiligheid

Betere buurtbeveiliging

Niets is zo vervelend dan dat er wordt ingebroken in je eigen woning. Ondanks dat de politie de taak heeft om de buurten veilig te houden, is er onvoldoende capaciteit beschikbaar. In de regio Uden – Boekel – Landerd rijden slechts twee patrouillewagens rond. Dat is natuurlijk veel te weinig! Wij denken dat het voorkomen van inbraken beter is dan wederom aangifte moeten. Los van het feit dat een bewoner zelf ook haar verantwoordelijkheid heeft om het een inbreker zo lastig mogelijk te maken, vinden wij dat de gemeente ook haar steentje kan bijdragen. Dit begint bij structureel goede voorlichting in de wijken om inbraken te voorkomen.

Mocht het desondanks zo zijn dat er in een bepaalde wijk sprake is van een inbraakgolf, dan dient de gemeente serieuze maatregelen te nemen. Allereerst is de politie aan zet maar wij willen niet wachten op loze Haagse beloftes als: “Meer blauw op straat”. Jong Uden wil dat in zo’n geval op kosten van de gemeente een particulier beveiligingsbedrijf wordt ingehuurd, dat zichtbaar aanwezig is in de getroffen wijk om inbrekers te ontmoedigen.

Er wordt in buurten ook steeds meer gebruik gemaakt van Whatsapp-netwerken. Inwoners kennen hun eigen wijk het beste en zien het meeste. Deze netwerken kunnen beter benut worden door ook een koppeling met de wijkagent te maken.

 

Bestrijding (ondermijnende) criminaliteit

De juridische capaciteit voor het cluster Veiligheid wordt in 2018 met 0,5 FTE uitgebreid om onder andere het Bibob-beleid organisatie breed uit te rollen. Hiermee krijgt onze gemeente een extra instrument om te voorkomen dat malafide personen en organisaties bijvoorbeeld een horecabedrijf kunnen starten. Jong Uden vindt dit een goede ontwikkeling. De grote steden zetten zich de laatste jaren steeds meer in om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Door deze inzet verplaatst de problematiek zich naar kleinere gemeenten en we moeten onze ogen hier niet voor sluiten. Jong Uden houdt de ontwikkelingen dan ook scherp in de gaten en zal pleiten voor (nogmaals) extra uitbreiding als dit noodzakelijk blijkt.

 

3.5 Verkeer en vervoer

Jong Uden ziet graag dat de inwoners van Uden zich vrij en ongestoord van A naar B kunnen verplaatsen. De gemeente moet zorgen voor deugdelijke, veilige wegen, fietspaden en wandelpaden. Met een groot natuurgebied in onze achtertuin vindt Jong Uden het ook erg belangrijk dat er een goede verbinding is tussen stad en natuur. ‘Recreatie- of sportlanen’ om skeeleraars, wandelaars, mountainbikers en joggers veilig van stad naar natuur te laten bewegen en omgekeerd.

 

Lippstadtsingel

De Lippstadtsingel is overvol en bewoners ervaren hinder in de vorm van geluidsoverlast, fijnstof en verkeersdrukte. Jong Uden ziet geen heil in het omleggen van de Lippstadtsingel. Wij vinden dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze weg te innoveren door te kijken naar Smart Mobility mogelijkheden. Er moet serieus gekeken worden naar de laatste innovaties op het gebied van wegenbouw. Wij denken aan een verlaging van de Lippstadtsingel, geluidsarm asfalt, moderne en duurzame geluidsmuren en ongelijkvloerse kruisingen zodat men snel en veilig van- en naar Uden-Zuid en Volkel kan reizen. Ook moet er gekeken worden naar manieren hoe we bestaande wegen om Uden beter kunnen gebruiken. We hebben het dan over de noordelijke en oostelijke wegen van Uden. Door middel van Smart Mobility technieken in de auto en naast de weg, kunnen we verkeer veel efficiënter begeleiden. Dit betekent dat we automobilisten al voordat ze Uden naderen, aangeven wat de snelste route is om in of voorbij Uden te rijden. De gemeente moet hierin een actieve rol aannemen naar de provincie en Jong Uden beschouwt de stichting Leefomgeving N264 als serieuze gesprekspartner voor zowel de gemeente als de provincie.

 

Lightrail

Hartstikke mooi al die HOV-bussen (Hoogwaardige Openbaar Vervoer) door onze gemeente, maar wij blijven geloven in een aansluiting op het spoornetwerk. Het ziekenhuis op Uden Noord is voor ons een prima locatie voor een treinstation, van waaruit er aansluiting wordt gezocht naar het spoor bij Oss. Wij denken dat een lightrailverbinding van ongeveer 10 kilometer grotendeels parallel aan de A50 mogelijk moet zijn en willen dat hier serieus onderzoek naar wordt gedaan.

 

Parkeren

Parkeren tot midden in ons centrum is en blijft een ‘unique selling point’ met veel plaatsen op het grondoppervlak en capaciteit die de bezoekerspiek aankan. Het betaald parkeren zien wij als een systeem om het parkeren te kunnen reguleren en om de (HOV)toegang tot ons centrum te kunnen optimaliseren. Wij zien het betaald parkeren niet als melkkoe voor de gemeentekas. De parkeerplaatsen in ons centrum moeten beschikbaar zijn voor de bezoekers van onze stad en die zijn best bereid daar iets voor te betalen. Jong Uden is daarnaast van mening dat een plek in hartje centrum iets meer mag kosten dan een parkeerplaats aan de rand van het centrum.

Voor mensen die met het openbaar vervoer ons centrum komen bezoeken, moeten er meer mogelijkheden en services komen. Het aantal OV-fietsen is nu natuurlijk veel te laag. Daarbij worden mensen bij aankomst op het busstation aan hun lot overgelaten. Jong Uden mist een informatiepunt en (fiets)routes naar het centrum. Wij zien op de plek van het huidige politiebureau en de brandweerkazerne een goede kans om transferiumfuncties of centrumversterkende functies aan ons centrum toe toevoegen.

 

Park en Bike bij het ziekenhuis

Om Uden en de Maashorst beter op de kaart te zetten willen wij een “Park en Bike” bij ziekenhuis Bernhoven. Het concept is simpel. Men parkeert op een speciale aangewezen parkeerplaats en daar staat je gratis leenfiets klaar waarmee je naar de Maashorst of ons winkelcentrum kunt fietsen! Ook hier zien wij kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om deze fietsenstalling te beheren. Wij zien nog voldoende beschikbare parkeerruimte en Jong Uden vindt dat de gemeente hier serieus werk van moet maken!

 

Door de borden de weg niet meer zien…

Niet de autobestuurder, maar de mens moet centraal staan in het verkeersbeleid: We moeten in Uden een eind maken aan het woud van verkeersborden. Het gezond verstand mag weer voorrang krijgen. Mensen hebben geen bord nodig om een drukke straat over te steken. Zij kijken gewoon naar links en rechts, voordat ze oversteken. Het “shared space” concept gaat uit van de gedachte dat wanneer je verwarring creëert, mensen beter gaan opletten waar ze mee bezig zijn. Weggebruikers worden gedwongen om samen een veilige verkeersomgeving te creëren. We zijn hiermee begonnen in het centrum, maar wij zien daarnaast mogelijkheden voor meer gebieden. Wij willen dat onnodige borden worden verwijderd en worden hergebruikt voor nieuwe fietspaden. Denk hierbij aan verkeersborden die je over een afstand van 300 meter meerdere malen herinneren aan het gegeven dat je op een fietspad fietst.

Wij denken hiermee kosten te kunnen besparen. Een gemiddeld verkeersbord kost al gauw 100 euro en helaas moeten vele borden tientallen keren per jaar worden vervangen, doordat ze zijn vernield. Minder borden betekent dus ook automatisch minder vernielingen.

 

Proeftuin van het openbaar vervoer

Udenaren moeten pijlsnel met het openbaar vervoer van Uden naar Oss, Eindhoven, Nijmegen, Cuijk, Helmond en Den Bosch kunnen reizen. Minstens zo belangrijk is het dat inwoners van de drie grote steden net zo snel in Uden kunnen komen en hier hun vrije tijd kunnen besteden. De huidige vervoersvormen zijn wellicht niet meer van deze tijd. Er hoeft geen grote, dure, en vaak lege bus door onze kerkdorpen te rijden. Jong Uden wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar innovaties binnen het openbaar vervoer. Wij denken aan deelauto’s of kleinschalig collectief vervoer.

Uden moet zich opwerpen als proeftuin voor de provincie om te zien welke vormen van vervoer beter en goedkoper zijn, waardoor inwoners van Odiliapeel en Volkel nu en in de toekomst beter en efficiënter worden bediend.

 

Shared electrical car park

De coöperatie Uden Duurzaam onderweg is een fantastisch initiatief. Jong Uden ziet hierom veel mogelijkheden voor de toekomst. Wij willen een autopark waar mensen een auto kunnen delen of huren. Natuurlijk wel elektrische auto’s! Volgens onderzoek zijn er steeds minder mensen die een eigen auto bezitten. Een gedeeld elektrisch auto park is een mooie optie voor mensen die geen eigen auto kunnen betalen of hem daar niet vaak genoeg voor gebruiken. Zo kunnen ze op een betaalbare manier, en ook nog eens duurzaam, een auto rijden en op hun plek van bestemming komen.

 

Ruimte voor fietsers

Er moet ruim baan gemaakt worden voor veilige, verlichte fietspaden. Deze paden moeten worden ingericht volgens de nieuwste innovaties. Zo zijn er fietspaden die  bestaan uit zonnepanelen die energie en warmte opslaan, waardoor ze in de winter sneeuw- en ijsvrij blijven. Jong Uden juicht deze vormen van innovatie toe en wil dat er serieus naar gekeken wordt naar welke mogelijkheden er voor Uden zijn.

Onverlichte fietspaden moeten vanuit een sociale- en verkeersveiligheid tot het verleden behoren. Wat ons betreft door middel van bewegingssensoren en door middel van duurzame, energiezuinige LED-verlichting.

Ook de omliggende kleinere gemeenten moeten door middel van de fietssnelweg eenvoudig, veilig en snel op de (elektrische) fiets Uden kunnen bereiken. In goed bereikbare, grote en gratis fietsenstallingen moeten fietsen vervolgens veilig geparkeerd kunnen worden. Jong Uden wil de fiets aantrekkelijker maken dan de auto!

 

3.6 Jeugd en Opleiding

Onze jeugd – en daarmee ook hun opvoeders- verdienen een schouderklopje, want met meer dan 90% gaat het gewoon goed! Jong Uden vindt het dan ook belangrijk om positief om te gaan met het jeugdbeleid. Jong Uden wil dat Uden voor al onze jeugd, net als voor ons, de beste plek is en blijft om te spelen, leren, ontdekken en te ontmoeten. Kortom: om op te groeien én te blijven wonen!

 

Opvoeding en jeugdzorg

Wanneer ouders hulp nodig hebben bij de opvoeding, kunnen zij terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een centrum dat volgens Jong Uden vooral ook een plek moet worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen een plek om problemen op te lossen, maar juist om de dialoog op gang te laten komen. Zo kunnen we de noodzakelijke verbinding tussen jeugd en maatschappij realiseren.

Op het gebied van (specialistische) Jeugdzorg maken wij ons zorgen. De wachtlijsten van het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) moeten worden verkort. Ook de huidige wachtlijsten voor de gespecialiseerde hulp zijn onacceptabel. Jong Uden is voorstander van extra investeringen ten behoeve van de Jeugdzorg, waarbij er kritisch gekeken moet worden naar de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Wij willen de zorg waar dat kan zoveel mogelijk lokaal regelen en wij zien graag dat het BJG wordt uitgebreid in zowel menskracht als in expertise op het moment dat hierom wordt gevraagd.

Naast het BJG zijn sommige gezinnen in beeld bij Veilig Thuis. Jong Uden wil Veilig Thuis en ons BJG meer samen laten werken. Dat betekent concreet een integrale aanpak ten aanzien van onze gezinnen waar extra zorg voor nodig is. Of een integrale aanpak voor gezinnen waarover zorgen zijn geuit door derden. Goede afstemming is hierin noodzakelijk. Door deze twee organisaties bij elkaar op locatie te laten werken, stimuleren we een intensievere samenwerking waardoor deze samenwerking wordt vereenvoudigd en de expertise toeneemt.

 

Jongerenwerk

Jong Uden ziet een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheid om de voorzieningen voor de jeugd goed op orde te hebben en daarnaast te investeren in preventie. Zo wordt de rol van het jongerenwerk steeds belangrijker. Stichting Compass is wat Jong Uden betreft, dé jongerenwerkorganisatie binnen de gemeente Uden. Jongerenwerkers krijgen wat Jong Uden betreft nadrukkelijker een rol in signalering van kwetsbare jongeren. Daar waar jongerenwerk vaak wordt ingezet ter voorkoming van overlast, zal de jongerenwerker zich in de toekomst (de komende periode) óók moeten inzetten voor vorming en talentontwikkeling.

 

Herinvoering jeugdagenten

Jong Uden ziet graag dat de jeugdagent weer terug komt in het Udense. Jeugdagenten werken in tegenstelling tot de wijkagent wijk overstijgend en hebben goed zicht op onze jeugd. Zij hebben onze risicojongeren goed in beeld en kunnen deze blijven volgen en aanspreken. Zij onderhouden korte lijntjes met de scholen, het jongerenwerk, verenigingen en het basisteam jeugd en gezin. Wij willen dat de gemeente zich hard maakt voor de terugkeer van de jeugdagent. Dat begint met steun uit de regio, dan vanuit de provincie en dan op naar Den Haag!

 

Jongeren Op Gezond Gewicht

Gezonde Jeugd betekent een gezonde toekomst. Mede op aandringen van Jong Uden is het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Uden gestart. Gezonde kantines, gratis bewegen, drinkwaterprojecten, veilige fietsroutes, kook- en voedingscursussen en fruit op school zijn mooie resultaten hiervan. Het beschikbare bedrag voor JOGG vanuit de gemeente is zeer laag. Jong  Uden vindt dat er structureel meer geld moet naar JOGG en dat de gemeente hierin een voorbeeldrol moet nemen. Daarnaast zal er actief acquisitie bij bedrijven, sportverenigingen en instellingen moeten plaatsvinden om JOGG onder de aandacht te brengen.

 

Onderwijs

Onderwijs is de basis. Zonder kennis en sociale vaardigheden kom je nergens. Deze uitspraak gaat op voor elke vorm en ieder niveau van onderwijs. Zonder onderwijs geen leerlingen en zonder goed onderwijs geen goed toekomstperspectief. Daarom wil Jong Uden blijven inzetten op goede onderwijsvoorzieningen met minimale leegstand. Jong Uden vindt het goed dat er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgesteld en er Integrale Kind Centra (IKC) worden gebouwd.

 

Integraal Kindcentrum

Op het gebied van onderwijs (en opvang) breken nieuwe tijden aan en de gemeente moet mee veranderen. De demografische ontwikkelingen (leerlingenkrimp) en maatschappelijke veranderingen die op dit moment en in de toekomst zullen gaan spelen, hebben grote invloed op het onderwijs. Bij krimp wordt wellicht een negatieve klank ervaren, maar krimp biedt in onze ogen ook kansen. Het zet aan tot samenwerking en nodigt uit om buiten kaders te denken. Jong Uden vindt dat er een evenwichtige spreiding moet zijn van eigentijdse voorzieningen waarin het kind centraal staat. Kinderopvangorganisaties, peuteropvang en basisscholen moeten gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het kind. Kindcentra waarin deze drie functies zijn geïntegreerd is wat ons betreft de inzet voor de komende jaren. Zo wordt peuteropvang een onderdeel dichtbij het basisonderwijs en het samengaan van verschillende basisonderwijs- en opvangvoorzieningen is wat ons betreft een prima ontwikkeling.

 

Schoolpleinen

Schoolpleinen kunnen groener. Van grijze tegels naar gras, zitkuilen, houten meubels, moestuin en andere natuurlijke elementen. Naast het onderwijs zelf is de onderwijsomgeving voor leerlingen ook ontzettend belangrijk. Leerlingen voelen zich het prettigst op een schoolplein dat uitnodigt te spelen en waar andere activiteiten prettig kunnen plaatsvinden. Groene schoolpleinen worden leuker, avontuurlijker, mooier, fijner en gezelliger gevonden dan schoolpleinen met alleen maar tegels. Een groen schoolplein biedt in onze ogen ook meer mogelijkheden voor natuurlessen, gym of handvaardigheid. Laat leerlingen kennismaken met het telen van groente en fruit in hun eigen groentetuintjes en het verbouwen van hun eigen gezonde voeding.

Ook zien wij mogelijkheden in Schoolplein14 van de Johan Cruijf foundation. Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt, door in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Enkele voorbeelden zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd.

Jong Uden blijft zich inzetten voor groene, sportieve schoolpleinen bij (nieuwbouw van) scholen. Kortom van grijze naar kleurrijke schoolpleinen.

 

Nieuwbouw versus renovatie

De nieuwbouw van de school voor het havo/vwo van het Udens College is in volle gang en daarmee wordt voorzien in een eigentijdse onderwijsvoorziening die hard nodig is op de locatie Schepenhoek. Het was helaas financieel onverantwoord om dit rode gebouw te renoveren. De nieuwe school wordt zo ingericht dat deze past bij de hernieuwde onderwijsvisie van het Udens College.

Ook zijn er wensen vanuit het Udens College voor een interne renovatie van de Oude Huishoudschool voor de sector vmbo. Op dit moment voorziet het beleid niet in renovatie van dit gebouw. Jong Uden vindt dat dit markante gebouw – hoe dan ook – bewaard moet blijven. Wat ons betreft wordt deze school niet gesloopt!

 

Beroepsonderwijs

Uden heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en veel stedelijke voorzieningen zijn de afgelopen periode aan onze gemeente toegevoegd.

Wij zien kansen voor diverse vormen van beroepsonderwijs voor zowel mbo als hbo op het gebied van zorg. Een vaak gehoorde klacht is dat het onderwijs niet aansluit op de praktijk in het bedrijfsleven of dat het in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld techniek) moeilijk is om medewerkers aan te trekken.

Wij vinden het dan ook van essentieel belang om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en gebruikers van nieuwe producten van de grond te krijgen. Jong Uden vindt dat de gemeente kartrekker moet zijn in het verbinden van kennisinstellingen en bedrijven om zodoende goed geschoold personeel te krijgen, die zich vestigen in Uden!

 

Healthcampus Uden

Jong Uden wil verder denken dan een traditioneel schoolgebouw en we hebben het dan over een ‘Living Lab’.

Een Living Lab is een test- en ontwikkelomgeving waar nieuwe producten en diensten (bijvoorbeeld zorgconcepten) ontwikkeld worden. Reeds is dit initiatief door ROC de Leijgraaf omarmd. Wellicht is het mogelijk om ook een hbo-instelling of een universiteit aan dit lab te verbinden. Wij zien kansen op Uden-Noord om samen met het onderwijs, ziekenhuis en andere zorgaanbieders een Living Lab te realiseren.

 

Jongerenparlement

In samenspraak met alle schoolbesturen dient in Uden een jongerenparlement te worden opgericht. Jong Uden geeft graag een podium aan jongeren onder de leeftijd van 18 jaar die nu eigenlijk nog geen stem hebben in de politiek. Wij vinden het een goed idee als jonge kinderen zich gaan bezighouden met politiek en overheid. Leerlingen mogen een paar keer per jaar hun stem laten horen en wellicht komen daar nog wel eens heel verfrissende ideeën uit!

 

3.7 Economie

De Udense economie is sterk en kent een heel diverse opbouw. Uden heeft vooral veel MKB’ers met een sterke lokale achtergrond en grote binding met de omgeving. Er wordt over de muur gekeken en het Udense bedrijfsleven is flexibel en altijd bereid samen te werken in de wetenschap dat we de dingen samen moeten aanpakken om als Uden verder te komen. Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is zeker in deze tijd van groot belang en ook de gemeente zal zich flexibel moeten opstellen en maatwerk moeten leveren om nieuwe vestiging of uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken.

 

Visie economie

Waar willen we over 30 jaar op economisch gebied staan in Uden? Wat voor soort bedrijven willen we graag aantrekken? Wat zijn onze speerpunten op economisch gebied? Hoe willen we onszelf positioneren? Willen we een gethematiseerd bedrijventerrein met alleen duurzame ondernemingen? Jong Uden wil dat de gemeente in samenwerking met ondernemers een lange termijnvisie opstelt over de economische positie van Uden, zodat we steviger op de kaart staan!

 

Startende ondernemers

Veel jonge mensen hebben de ambitie een eigen onderneming te starten. Van een bloeiende zaak in hartje Uden tot een internetbedrijf met wereldwijd succes. Om de ambities van deze startende ondernemers ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, kan de lokale overheid best een handje helpen. Jong Uden wil dat er voor startende ondernemers een optimaal klimaat wordt gerealiseerd. Gelukkig zijn er al goede initiatieven zoals D’n Office en de Ideeënfabriek.

Indien er onvoldoende plaatsen zijn voor startende ondernemers, is Jong Uden voorstander van de bouw van een starterscampus, waar startende ondernemers slechts tijdelijk gebruik kunnen maken van een (kantoor)ruimte tegen een zeer laag tarief om hen te stimuleren dromen na te jagen.

Voor een dergelijke locatie kan eveneens gedacht worden aan een samenwerkingsverband met een ROC/IBN (receptie, beveiliging, catering) om leerwerkplekken/stageplaatsen aan te bieden.

 

Arbeidsmarktbeleid

We willen in Uden voldoende arbeidskrachten behouden om het werk van de toekomst uit te voeren. Een vitale arbeidsmarkt is in onze ogen meer dan alleen het tellen van arbeidsplaatsen. Een vitale arbeidsmarkt wordt ook gecreëerd door de doorstroming van onderwijs naar het bedrijfsleven goed op orde te hebben en ervoor te zorgen dat mensen met een afstand tot werk toch aan het werk kunnen. Dit vergt een goed samenspel tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, waarbij we elkaar duidelijk moeten maken welke behoeften er zijn en wat er geleverd kan worden. Jong Uden wil dat de gemeente actief beleid opstelt en hiernaar handelt!

Wij willen mensen bij elkaar brengen, bijvoorbeeld door het organiseren van een ‘fysieke’ arbeidsmarkt op het gemeentehuis. Alle partijen, zoals onderwijs, bedrijven, werkzoekenden, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen op deze manier in contact met elkaar worden gebracht.

 

AgriFood Capital

Van Noordoost-Brabant de topregio in Agrifood maken. Dát is de missie van AgriFood Capital voor 2020. In AgriFood Capital werken overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan een gezonde toekomst van de regio. Jong Uden ziet de toegevoegde waarde van AgriFood Capital, echter dient de gemeente de mogelijkheden van Agrifood Capital beter te positioneren in onze gemeente. Jong Uden ziet dat we in Uden een groot aantal actieve ondernemersclubs hebben met allemaal een eigen identiteit. Deze ondernemersverenigingen zijn een logische samenwerkingspartner om de mogelijkheden binnen Agrifood beter onder de aandacht te brengen bij ondernemers. Jong Uden wil blijven investeren in Agrifood Capital.

 

Veehouderij

De intensieve veehouderijbedrijven kunnen niet meer onbeperkt groeien. Jong Uden verkiest volksgezondheid boven intensieve veehouderij. We moeten ervoor zorgen dat onze woonomgeving schoon blijft en dat we geen last hebben van fijnstof, een hoge geurbelasting en risico’s met betrekking tot verschillende ziektes. Gelukkig zien we dat de agrarische ondernemers hard werken om hun bedrijven gezond en duurzaam te maken. Het is voor deze ondernemers hard werken om hun hoofd boven water te houden. Jong Uden vindt dat de gemeente de ondernemers zo veel mogelijk moet faciliteren bij deze duurzame ontwikkelingen.

 

Smart City

Een Smart City maakt gebruik van data en algoritmes om slimmer beleid te bedenken, beter uit te voeren en (sneller) te evalueren. De data wordt verzameld door sensoren in de gemeente. Dat kan variëren van strips in het wegdek die de verkeersdrukte meten, luchtsensoren bij huizen die de luchtverontreiniging meten tot sensoren die de doorstroom in het riool bijhouden.

Sensoren zijn niet de enige dingen die data verzamelen. Het gedrag van de inwoners op social media wordt bijgehouden en ook externe (open) databronnen worden gebruikt, zoals het weer of CBS-gegevens. De volgende stap is dat algoritmes deze data omzetten in informatie waar ambtenaren en bestuurders de gemeente mee kunnen besturen. Zo kan de gemeente efficiënter werken en diensten verbeteren, waardoor we kunnen blijven concurreren met grotere gemeentes. Een Smart City moet een goede plek zijn om te wonen. Dit met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

Er zijn verschillende technologieën denkbaar die te gebruiken zijn voor ons winkelcentrum. Jong Uden vindt dat de gemeente serieus moet investeren in Smart City.

 

Citymarketing

Jong Uden wil onze gemeente als sterk merk profileren en benadrukken als het centrum van de regio. “Hier Houden we van” is inmiddels een bekend merk geworden. Jong Uden vindt het van enorm belang om onze gemeente optimaal te profileren. Wij hebben er namelijk een groot belang bij om kenbaar te maken wat Uden te bieden heeft. Zo verleiden we mensen uit de regio en daar buiten om naar Uden te komen. Men moet in Uden zijn vrije tijd besteden, een bedrijf vestigen of een woning kopen!

De afgelopen periode zijn we al voortvarend aan de slag gegaan met een innovatief marketingconcept en citymarketing is meer dan alleen een goede slogan. In onze ogen is citymarketing een langetermijnproces dat bestaat uit verschillende samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken én behouden van bezoekers uit de regio. Jong Uden wil daarom de komende periode citymarketing verder uitbouwen en hierin blijven investeren.

  

3.8 Centrum

Ons Uden heeft een fantastisch centrum waar altijd ruimte blijft voor verdere ontwikkeling en verbetering. Het centrum van Uden is gezellig en ontspannend. Zo hebben we veel gezellige eettentjes, restaurants, kroegen, kwaliteitswinkeltjes en een sterke detailhandel. Jong Uden wil de komende jaren dan ook de ambitie uitvoeren om de nodige punten op de i te zetten. Lelijke plekken in het centrum moeten worden aangepakt en opgeknapt. Graag zien we sfeervolle gevels die de uitstraling van ons centrum opkrikken. Het is nu eenmaal zo dat ook de verpakking belangrijk is. Uden mag gezien worden!

 

Electrische laadmogelijkheden

De Marktstraat wordt de komende periode heringericht. Wij willen dat bij deze inrichting, maar ook bij toekomstige herinrichtingen van andere straten/pleinen, rekening wordt gehouden met de huidige wensen van onze bezoekers. Zij willen graag dat ze hun elektrische fiets of auto kunnen opladen. Jong Uden wil een strategisch plan waarin deze wensen geregeld worden!

 

Centrummanagement en promotie

Zoals gesteld, in onze ogen wordt het de komende tijd ontzettend belangrijk om de belevings- en ontmoetingsfunctie van ons centrum te versterken. Dit betekent dat ook hiervoor een centrumvisie geschreven dient te worden. Onafhankelijk centrummanagement is – om deze visie te ontwikkelen – hiervoor onontbeerlijk. Het moet voor panden in het centrum mogelijk zijn om van functie (retail, horeca, wonen, diensten en cultuur) te wisselen. Alle mogelijkheden binnen de wettelijke inrichtingseisen voor horeca en retail moeten worden benut. Daarnaast is voor het promotionele succes van het centrum de inbreng van alle ondernemers natuurlijk erg belangrijk en zelfs broodnodig. Wat ons betreft gaan Citymarketing en de promotie van ons centrum hand in hand. Citymarketing versterkt de promotie van ons centrum en de promotie van ons centrum versterkt de positie van onze hele gemeente.

Het is volgens Jong Uden dan ook van groots belang dat de gemeente en de centrumondernemers samen vormgeven aan de promotie van het winkelcentrum en het vormgeven van centrummanagement. Jong Uden gaat er voor om onze centrumvisie toekomstbestendig te maken.

 

Winkeloppas

Service is belangrijk in een winkelcentrum en met kleine kinderen is winkelen soms best vervelend. Op dit moment staan er winkelpanden leeg die goed gebruikt kunnen worden voor de winkeloppas pop-up store! Ondernemers en gemeente zouden de handen ineen moeten slaan voor zo’n initiatief! We halen de Ikea-ballenbak gewoon naar Uden!

 

Pakketpunt

Jong Uden pleit voor een centraal pakketpunt in het centrum. Dit is een fysieke locatie waar lokale ondernemers pakketten kunnen achterlaten voor hun klanten. Zo kunnen mensen die later thuis zijn toch hun producten ophalen en kunnen centrumondernemers een extra service bieden aan hun klanten zonder verzenddienst te moeten gebruiken of zelf langs deuren te gaan. Volgens ons kan dit heel eenvoudig geregeld worden door gebruik te maken van een balie of kluizen met een digitale code.

 

Centrum-Oost

Nu het winkelrondje met de ontwikkeling aan de westzijde van het centrum is afgerond, wil Jong Uden de komende periode vooral kijken naar de oostzijde van het centrum. Veel bezoekers komen via het Mondriaanplein het winkelgebied binnen en deze oostzijde van ons centrum is niet de meest aantrekkelijke zijde. Het oude Rabobank pand staat al jaren leeg en de aantrekkelijkheid van het Mondriaanplein, kan wat Jong Uden betreft een impuls gebruiken. Waarom zou hier geen bazaar met pop-up stores in kunnen? Jong Uden wil dat er werk wordt gemaakt van de oostzijde van het centrum, waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat hier per se retail gevestigd moet worden. Wij zien culturele mogelijkheden voor het Mondriaanplein op het gebied van muziek, (dans)kunst, etc. Dit sluit in onze ogen prima aan op het pand waar nu de bibliotheek gevestigd is en waar ook Kunst en Co gebruik van maakt. Bovendien laat de huidige locatie van de Misfits zien dat er ook aan deze zijde van Uden mooie ontwikkelingen van het centrum mogelijk zijn.

 

Horeca

Onze horeca is een belangrijke pijler voor de sfeer die Uden uitstraalt. Door de horeca weten vele mensen Uden te vinden en blijven mensen ook langer in ons gezellige centrum hangen. We moeten zuinig zijn op de prima mix van cafés, restaurants en lunchrooms. Jong Uden wil de horeca in Uden de ruimte geven om optimaal te kunnen werken. De door Jong Uden gevraagde terrasuitbreiding aan de Markt is daar een goed voorbeeld van. In steeds meer steden worden de sluitingstijden van de horeca losgelaten. Jong Uden wil dat dit, wanneer de horecaondernemers hier behoefte aan hebben, in het horecaconcentratiegebied ook mogelijk wordt gemaakt.

 

Jeugdcafé

Uden biedt een goed en gevarieerd horeca-aanbod, echter ontbreekt er in onze ogen nog een belangrijke voorziening: een uitgaansgelegenheid voor de jeugd onder de 18 jaar. Jong Uden wil de komende periode samen met o.a. de horeca en een organisatie als Compass, een uitgaansgelegenheid creëren voor jongeren onder de 18 jaar. Een gezellige, veilige en alcoholvrije uitgaansplek voor onze jeugd.

 

Openbare toiletten voor dames

Voor mannen zijn ze er al in het centrum: de urinoirs. Voor vrouwen is dit een ander verhaal. Wij willen dat onze vrouwelijke gasten ook veilig kunnen toiletteren. Wij pleiten dan ook voor openbare toiletten voor dames in het horeca concentratiegebied.

 

3.9 Vrije tijd, sport en recreatie

Wonen, winkelen en recreëren zijn al jarenlang de drie topics in het programma van Jong Uden. Een nieuwe term en een ontwikkeling die steeds belangrijker wordt is de vrijetijdseconomie. Uden wordt wat ons betreft de meest innovatieve en gastvrije stad in de regio.

 

Cultuur

De cultuursector staat net als andere sectoren voor enorme uitdagingen. Vanuit Den Haag wordt er al jaren geroepen om vermindering van subsidie op cultuur; dit heeft ook grote impact op lokale instanties en initiatieven. In Uden hebben we de afgelopen periode laten zien dat het ook anders kan. Op een innovatieve manier te werk gaan en nieuwe kansen benutten, heeft ervoor gezorgd dat we een sterkere cultuurstructuur hebben met minder overheidsgeld.

Jong Uden vindt dat de subsidie op de juiste manier moet worden ingezet, vanuit de inhoud dus.

 

Cultuureducatie

Jong Uden wil de jeugd de ruimte geven om zich creatief te ontwikkelen.

Cultuureducatie blijft ook de komende periode voor ons een belangrijke pijler. Als we nu onze jeugd enthousiast kunnen maken voor kunst en cultuur, dan is dat winst voor de toekomst.

Cultuureducatie zorgt voor creativiteit in de ontwikkeling van jongeren. Een eigenschap die in het latere, werkzame leven, een verrijking is. Daarom wil Jong Uden zich blijven inzetten om de Udense jeugd op hun eigen manier kennis te laten maken met cultuur en innovatie. Kunst&Co is voor Jong Uden de logische samenwerkingspartner. Binnen Kunst&Co bestaat de wens om zichtbaarder en toegankelijker te worden binnen het gebouw aan het Mondriaanplein. Jong Uden kan deze wens van harte ondersteunen en vindt dat er gekeken moet worden naar hoe Kunst&Co zich nog beter binnen het gebouw kan profileren.

Het ‘pimpen’ van lelijke plekken in Uden door onze Udense jeugd in samenwerking met de kunst- en cultuursector heeft mooie resultaten opgeleverd. De komende periode willen we hierop voort borduren en meer projecten aangrijpen waarbij door onze eigen Udense mensen invulling gegeven wordt aan ‘lelijke’ of ‘lege’ plekken.

 

Popcultuur

De Pul is het beste poppodium van Zuid-Nederland, ook wel het ‘Paradiso van het zuiden’ genoemd. Het zegt veel over de waarde van popcultuur die we hier in Uden hebben. In 2018 bestaat de Pul 50 jaar en wat Jong Uden betreft wordt deze leeftijd verdubbeld! Popmuziek brengt mensen samen en geeft uitstraling aan onze stad. Bovendien levert het de lokale economie ook veel op, denk hierbij aan horeca en hotelbezoeken. De Pul is het podium dat lokaal talent de kans geeft om te schitteren. Jongeren krijgen hier de kans om evenementen en concerten te organiseren. Daarnaast is De Pul ook een plaats waar cultuureducatie plaatsvindt. Jong Uden wil blijven investeren in de Pul als concertzaal om het unieke karakter en de kwaliteit van dit poppodium te behouden.

  

MRK

Eerder heeft Jong Uden aangegeven dat het museum voor religieuze kunst haar waarde en opbrengst voor Uden beter moest bewijzen. Wij zien zeer positieve ontwikkelingen en we zijn blij dat het MRK serieus aan de slag is gegaan. Jong Uden heeft vertrouwen in de daadkracht van het huidige bestuur. Wij zien dat er voor het museum voldoende mogelijkheden zijn geweest om andere inkomstenbronnen aan te boren, waardoor wij de subsidie op een andere manier kunnen inzetten binnen de culturele sector. Jong Uden vindt niet dat het MRK aan haar lot overgelaten dient te worden en wij blijven de ontwikkelingen positief kritisch volgen!

 

Theaters Markant en Naat Piek

Theater Markant is de belangrijkste accommodatie voor professionele podiumkunsten; een culturele en economische trekker van formaat. Jong Uden blijft dit geweldige theater steunen.

Het openluchttheater en vestzaktheater zijn uniek en van toegevoegde waarde voor het culturele leven in Uden. Voorzieningen die we willen behouden. Jong Uden draagt cultuur in het groen een warm hart toe.

 

Bibliotheek

Digitalisering zorgt er in snel tempo voor dat ons leven en werk verandert. Voor Jong Uden was in het verleden de bibliotheek al een vanzelfsprekendheid, een basisvoorziening en dat is het voor ons nog steeds. Een plek waar de deur voor iedereen openstaat en een collectie die (ook digitaal) voor iedereen toegankelijk is. De Udenaar op leeftijd leest er de krant, de student werkt aan zijn scriptie en jongeren maken er hun huiswerk. De bibliotheek verandert echter wel van ‘kleur’, want studenten werken op de meest moderne manier en de bibliotheek moet mee veranderen met deze moderne manier van werken. Ook in Volkel en Odiliapeel hoort een dergelijke basisvoorziening thuis en dit mag wat Jong Uden betreft nooit veranderen. Daarnaast is de bibliotheek de plek waar allerlei cursussen gevolgd kunnen worden. Kinderen leren hier programmeren, ouderen leren omgaan met de digitale wereld, etc.

 

Gastvrij ontvangst

Jong Uden vindt dat we goed moeten zijn voor onze toeristen. Dat betekent uiteraard voldoende en mooie recreatieve voorzieningen, maar zeker zo belangrijk is dat zij gastvrij worden ontvangen. Wij willen onze toeristen bij binnenkomst dan ook liever niet confronteren met een belasting. Een dergelijke belasting is ook negatief voor ondernemers. Prijzen moeten niet hoger worden door belasting. Uden moet een goede, concurrerende positie behouden. Toeristen verdienen zichzelf terug doordat zij in Uden hun vrije tijd besteden. Geen toeristenbelasting dus.

 

Maashorst

Uden bezit verschillende stukken prachtige natuur. Het Beekdal van de Leijgraaf, de Bedafse Bergen en natuurlijk de Maashorst zijn enorme toeristische trekpleisters. Met een groot natuurgebied als de Maashorst in onze achtertuin vindt Jong Uden het ook erg belangrijk dat er een goede verbinding is tussen stad en natuur. ‘Recreatie- of sportlanen’ om skeeleraars, wandelaars, mountainbikers en joggers veilig van stad naar natuur te laten bewegen en omgekeerd. Aan de randen van de Maashorst ziet Jong Uden ruimte voor recreatieve ontwikkelingen en uiteraard moet Uden-Noord ook op recreatief gebied verder uitgroeien tot de poort van de Maashorst. Jong Uden heeft geen problemen met de Wisent of andere runderen tenzij de veiligheid van bezoekers in het geding komt. Er dient wel een goede balans te worden gezocht tussen de wensen van de recreanten versus de benodigde ruimte voor de runderen.

 

Gratis watertappunten

Om ons buitengebied en winkelcentrum nog aantrekkelijker te maken, wil Jong Uden dat er op strategische plekken gratis watertappunten worden geplaatst. In hete zomermaanden is gratis water een welkome en gezonde verfrissing!

 

Blokhut terug

Waar gewoond en gewerkt wordt, moet natuurlijk ook gerecreëerd kunnen worden, ook dicht bij huis. Recreëren staat hoog op ons prioriteitenlijstje.

Uden is rijk aan recreatieve voorzieningen en onlangs is aan dat rijke aanbod een volwaardige dierentuin toegevoegd; Zie-Zoo is de naam! Naast een verscheidenheid aan recreatiemogelijkheden vinden wij dat de mogelijkheden in het buitengebied vergroot mogen worden. Je zou kunnen zeggen dat het vooral aan initiatiefnemers is om zich met nieuwe producten en/of diensten te profileren, maar wij kunnen als gemeente wel een handje helpen. In onze ogen is er een kansrijke toekomst voor kleinschalige recreatie in het buitengebied.

Dat betekent dat we horecavoorzieningen, die bijvoorbeeld de streekgebonden initiatieven kunnen ondersteunen, in het buitengebied mogelijk willen maken.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de terugkeer van de Blokhut aan het Slingerpad. Hier zouden weer net zoals vroeger kleine versnaperingen genuttigd moeten kunnen worden. De gemeente zou een samenwerkingsverband moeten aangaan met IBN, zodat de Blokhut wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien hierin een win-winsituatie!

En waarom zou er op deze prachtige locatie ook niet getrouwd kunnen worden? Wij denken dat hier – met respect voor de natuur –  mogelijkheden voor zijn.

 

Buurttuinen

Jong Uden heeft in het verleden al gepleit voor stadsmoestuinen in onze gemeente. Wij zijn dan ook tevreden dat een gedeelte van het park bij de flatwijk wordt omgevormd tot een buurttuin. Jong Uden juicht dit soort initiatieven van harte toe omdat dit zorgt voor sociale cohesie in de wijk. Jong Uden pleit voor meer buurttuinen, want dit draagt bij aan een duurzame, gezonde leefomgeving welke wordt vormgegeven én onderhouden door betrokken bewoners!

 

Pluktuin

Ook een pluktuin behoort in onze ogen tot de mogelijkheden. Hiermee wordt de keten van grond tot mond verkleind. En hoe mooi zou het zijn als er (meer) lokaal geproduceerd voedsel beschikbaar komt voor de consument? Door het aanleggen van een pluktuin, waar de consument zelf oogst, wordt dit mogelijk. Daarnaast heeft het ook een educatief karakter. Door bijvoorbeeld (basisschool)leerlingen kan worden gevolgd waar hun eten groeit en waar het vandaan komt. Jong Uden wil zich hard maken voor de komst van een pluktuin.

 

Evenementen

We kunnen in Uden blij zijn met het grote aantal evenementen dat jaarlijks voor en door Udenaren wordt gerealiseerd. Jong Uden heeft in het verleden initiatief genomen om het evenementenfonds in te stellen. Hieruit wordt een bijdrage geleverd aan evenementen. Zoals al gezegd: voor een succesvol en attractief Uden wordt beleving steeds belangrijker. Evenementen dragen optimaal bij aan het beleven en ervaren van een bruisende gemeente.

Jong Uden wil dat er ruimte blijft voor nieuwe evenementen, waarbij er altijd rekening dient te worden gehouden met omwonenden! Op de bestaande evenemententerreinen binnen de bebouwde kom gelden noodzakelijkerwijs veel regels om daarmee de (geluids)belasting voor de buurt te beperken.

Jong Uden wil zich zetten om echte publiekstrekkers zoals grootschalige muziekevenementen nog beter te (kunnen) faciliteren.

Dat willen wij doen door de realisatie van een groot (muziek)evenemententerrein op een daarvoor geschikte locatie in het buitengebied van Uden.

 

Sport

Uden is een gezonde gemeente en een gezonde jeugd is daarbij een belangrijke voorwaarde. De gemeente moet niet alleen zorgen voor voldoende en goede sportfaciliteiten, steeds belangrijker wordt de stimulerende rol van de gemeente. Ook in het kader van preventieovergewicht is het van groot belang dat we onze jeugd aan het sporten krijgen en met name op dat laatste wil Jong Uden de komende periode inzetten. Sjors Sportief zou hierin een mogelijke partner kunnen zijn.

Schoolgaande jeugd moet zo laagdrempelig mogelijk kennismaken met allerlei vormen van sport bij verenigingen in onze gemeente. Een brede oriëntatie op de Udense ‘sportmarkt’ met structurele sportdeelname als uiteindelijk doel. Daarnaast willen wij een sportvisie voor de komende jaren. Waar willen wij naartoe en wat mag dat kosten? Wezenlijke vragen die nu onvoldoende beantwoord worden.

 

Sportpas

Jong Uden wil gezonde Udenaren die blijven bewegen. Daarom willen we inwoners de kans geven om kennis te maken met alle sporten die we in Uden hebben! De gemeente kan hierin een pas/strippenkaart faciliteren waarmee bij alle sportverenigingen één of meerdere uren gratis gesport kan worden. Zo houden we Uden gezond in beweging!

 

Horeca @ the SportPark

Het sportpark blijft voor ons de locatie waar zowel kan worden gesport als gerecreëerd. Er zijn veel sportclubs actief en we zien op de grote grasvelden tussen de clubs veel gezinnen met hun kinderen recreëren.

Jong Uden wil dat het mogelijk wordt dat een standplaats wordt gegund aan een foodtruck die recreanten in de zomermaanden kan voorzien in een klein hapje, drankje of ijsje. Een toiletvoorziening is daarnaast noodzaak.

 

Survivalrun

Survivalruns/obstacleruns zijn helemaal hip. Denk aan de Breakoutrun, de Strong Viking, Mudmasters etc. Nergens kun je goed oefenen voor deze runs. Door in Uden een parcours aan te leggen met verschillende obstakels, kunnen mensen uit heel Nederland hier komen oefenen voor hun survivalrun. Wij zien hiervoor kansen in het sportpark!

 

Skatebaan 3.0

De skatebaan bij het busstation wordt nog altijd goed gebruikt door onze jeugd. Wij horen en vinden dat deze baan een opknapbeurt moet krijgen. Wij willen uitdagende ramps en de nieuwe baan zou het beste van beton kunnen zijn. Jong Uden vindt dat de baan dan ook toe is aan een upgrade! Deze nieuwe baan moet uiteraard in samenwerking met de jongeren vorm krijgen.

 

Beweegweb

Jong Uden is voorstander van het aanleggen van een beweegweb in Uden. Dit stimuleert bewegen in de openbare ruimte en verbindt waar mogelijk verschillende speeltuinen/voetbalveldjes, scholen en overige voorzieningen met elkaar door middel van een route. Bij het aanleggen hiervan wordt goed gekeken naar wat er al is en hoe je het gebruik van het bestaande kan optimaliseren.

 

Sportplatform 0-100 jaar

Om sporten en zorg voor kinderen goed te combineren, ziet Jong Uden graag een breed sportplatform à la Sjors Sportief waarbij de focus ligt op passend aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een bootcamp voor de ouder(s) tijdens de dansles van zoon/dochter op zaterdagochtend. Of dat de ouders tijdens de hockeytraining van hun kind gebruik kunnen maken van een instaptraining/kennismakingsles hockey. We slaan hiermee twee vliegen in één klap!