Jong Uden: de permanente lente in de Udense politiek!

Marius Maas, Erelid & Nr. 43  Lijst Jong Uden

 

“Waarom sta jij op de lijst bij ‘Jong’ Uden?” is in deze verkiezingsperiode een vraag die af en toe aan mij gesteld wordt. “ Het heet toch geen ‘Oud’ Uden?“ is de vervolgvraag, die met een tevreden glimlach wordt vergezeld, daarbij indirect refererend aan mijn leeftijd. Een leuke vraag vind ik dit, vooral omdat ik zo een kans voor open doel aangeboden krijg om de oorsprong en de betekenis van de naam Jong Uden nog eens goed onder de aandacht te brengen. Bij dezen!

De naam ‘Jong Uden’ heeft niets te maken met de leeftijd van de mensen die deze partij een warm hart toedragen en ook niet met de leeftijd van de mensen in Uden waarvoor deze partij zich wil inzetten. De naam Jong Uden heeft álles te maken met de primaire doestelling van Jong Uden; zich altijd weer met nieuwe talenten inzetten voor de belangen van jong en oud in Uden. Het zit in de genen van de partij dat een raadslid of wethouder maximaal twee raadsperioden meebestuurt. Daarna moeten deze plaatsmaken voor nieuwe, frisse talenten, die periodiek zorgen voor de permanente lente in de Udense politiek.

Dát zijn ook de redenen waardoor ik me 20 jaar geleden geroepen voelde om Remco Koenen, Ylse van Lanen, Ron Smits en Marnix Bakermans uit te nodigen en te stimuleren om Jong Uden mee op te richten. Vanuit mijn professie als loopbaanadviseur, stimuleer ik dagelijks mensen om zelf de knoppen van hun carrière en loopbaan te bedienen. Jong Uden wil zelf ook mee aan de knoppen zitten van de toekomst van Uden en daarmee zélf ook het goede doen voor ouderen en jongeren in ons prachtige stadse dorp. Er is geen haar op mijn hoofd – zoals anderen wel eens suggereren –  die er aan denkt om door mijn lidmaatschap ‘jong’ te blijven. Dat is het laatste wat ik wil en ook mijn haren laten dat duidelijk zien.

Jong Uden is een politieke partij. Dat zeker. En heeft in die rol al heel veel gerealiseerd. Denk onder andere aan het prachtige ziekenhuis, het nieuwe centrum hoek Promenade, de starterslening, verbetering openbaar vervoer en onderwijsvoorzieningen. Kortom, Jong Uden #tagt Uden!

Maar… Jong Uden is nog veel méér dan een politieke partij. Jong Uden is een beweging met een beleving. De beleving van het fijne gevoel, dat het heerlijk is om op een mooie manier oud te kunnen worden in Uden, om er als jongere de ruimte te kunnen voelen, om elkaar overal te kunnen ontmoeten, om de fantastische gemeenschapszin te ervaren, om  prachtige evenementen te kunnen organiseren. De beleving, dat je daarvan kunt genieten én daaraan op bestuurlijk niveau ook zélf een steentje mag bijdragen. En voor Jong Uden is het anderzijds ook geweldig om te beseffen dat we gesteund worden door jong en oud, dat we alsmaar blijven groeien en voor Uden een constante en betrouwbare bestuurder zijn.

Ik ben ervan overtuigd, dat Jong Uden nog tot in lengte van dagen blijft meebewegen op de golven van de toekomst van Uden. Ik ben er super trots op, dat ik van deze partij erelid mag zijn. Ik wens Uden én Jong Uden een prachtige toekomst toe en ik nodig je van harte uit om op deze mooie partij te gaan stemmen op 21 maart of zelfs lid te worden. Welkom!